Belangenbehartiger.nl

  Postbus 24117

  3502 MC  UTRECHT

 

  030 - 889 27 63

 

Belangenbehartiger.nl
Uw online juridisch adviseur

Juridisch Advies

Bezwaarschriften

Ontslagprocedures

Beroepsadviezen

 

 Home

 Wie zijn wij?

 Wat doen wij?

 Rechtsgebieden

 

 Tarieven

 Stel uw vraag

 Lid worden

 Nieuwsbrief

 Contact

 

 Bedrijven/Instellingen

 Privacyreglement

 Klachtenreglement

 Algemene Voorwaarden

 Copyright

 

 

 

(C) 2009, Belangenbehartiger.nl 

 

 

Wie zijn wij?

Belangenbehartiger.nl is de ‘online’ belangenbehartiger die altijd achter u staat. Volgens de Dikke van Dale betekent behartigen: “met toewijding zorgen voor, opkomen voor”. Dit is precies wat wij doen: Wij komen op voor uw belangen.

Dit is een groot verschil met bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekering. Doorgaans staat deze verzekeraar u alleen juridisch bij als zíj menen dat uw zaak gewonnen kan worden. Wij niet. Ook wanneer het juridisch moeilijk is, gaan wij de problemen niet uit de weg. Wij blijven zoeken naar openingen. Wij kunnen natuurlijk geen garanties voor een goede afloop geven, maar zullen er alles aan doen om uw zaak zo positief mogelijk af te sluiten.

Rechtvaardigheid en sociale betrokkenheid staan bij Belangenbehartiger.nl ver boven winstbejag. Onze ambitie is om mensen te helpen in hun - vaak ongelijke - strijd met de overheid, hun baas of een winkel. Door onze diensten 'online' aan te bieden, houden wij de kosten laag en kunnen wij snel en efficiënt werken. Onze kennis houden wij onder andere op peil door ook werkzaam te zijn als belangenbehartiger in de sociale sector. Denk hierbij aan een patiëntenorganisatie of de vakbeweging. Deze gouden combinatie zorgt ervoor dat u betaalbare en goede juridische hulp krijgt.  

 

Christiaan Dol (1970) is sinds 1998 als belangenbehartiger werkzaam. Met zijn HBO - SJD diploma op zak, controleerde Christiaan de eerste jaren - namens de FNV - of werkgevers de CAO in het beroepsgoederenvervoer goed naleefde. In deze periode heeft hij zich gespecialiseerd in de arbeidswetgeving.

 

In 2002 is Christiaan overgestapt naar een grote patiëntenorganisatie, waar hij als juridisch adviseur mensen begeleid in hun juridisch gevecht tegen de overheid, werkgever of winkelier. Een groot deel van zijn werkzaamheden bestaat uit het schrijven van bezwaarschriften die betrekking hebben op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), AWBZ (zowel geďndiceerd vanuit het CIZ als vanuit Bureau Jeugdzorg), PGB, Onderwijs (Rugzakje) en arbeidsrecht.

 

Toen Christiaan geconfronteerd werd met de gevolgen van de bezuinigingen op de sociale rechtshulp, vond hij dat er iets gedaan moest worden voor de grote groep mensen die nu buiten de boot vielen. Samen met andere juristen ontwikkelde hij het plan om via internet juridische hulp aan te bieden. Met trots constateert hij dat – sinds de ‘virtuele deuren’ op 1 juni 2005 open gingen – deze doelstelling behaald is.