Belangenbehartiger.nl

  Postbus 24117

  3502 MC  UTRECHT

 

  030 - 889 27 63

 

Belangenbehartiger.nl
Uw online juridisch adviseur

Juridisch Advies

Bezwaarschriften

Ontslagprocedures

Beroepsadviezen

 

 Home

 Wie zijn wij?

 Wat doen wij?

 Rechtsgebieden

 

 Tarieven

 Stel uw vraag

 Lid worden

 Nieuwsbrief

 Contact

 

 Bedrijven/Instellingen

 Privacyreglement

 Klachtenreglement

 Algemene Voorwaarden

 Copyright

 

 

 

(C) 2006, Belangenbehartiger.nl 

 

 

Wat doen wij?

Elk conflict kost heel veel energie. Kijk maar eens naar hoe u zich voelt na een heftige ruzie met uw partner of vriend. Bij een juridisch conflict is dat niet veel anders. U bent vaak emotioneel en daarnaast moet u ook nog een juridisch verhaal in elkaar zetten. Vervolgens krijgt u van de tegenpartij brieven die uw boosheid alleen maar aanwakkeren en door de lengte van zo’n juridische procedure wordt u tot wanhoop gedreven. Een haast onmogelijke opgave als u alles alleen moet doen. Op een gegeven ogenblik wordt u zo moedeloos dat u het er maar bij laat zitten of u laat u door emoties meeslepen waardoor u uw eigen glazen ingooit. Belangenbehartiger.nl kan het juridische gedeelte van deze energieslurpende procedure van u overnemen.

Belangenbehartiger.nl ondersteunt haar klanten ‘online’. Wij nemen de zaak niet van u over, maar geven praktische ondersteuning door het opstellen van een concept bezwaarschrift, pleitnota, klacht of gewoon door het geven van de juiste informatie en advies.

Dit is anders dan bij rechtsbijstandverzekeraars en vakbonden: zij nemen de zaak compleet van u over. Vaak moet u hiervoor tekenen en vanaf dat moment bent u afhankelijk van deze organisatie. Zij bepalen hoe uw zaak behandeld gaat worden.

Belangenbehartiger.nl doet dit anders. U blijft de eigenaar van uw eigen zaak en samen met Belangenbehartiger.nl bepaalt u de route. Wij luisteren goed naar u en bespreken de juridische (on)mogelijkheden. Als wij voor u een brief opstellen, dan komt uw naam daaronder te staan. Het spreekt voor zich dat u deze brief mag aanpassen, tot het een brief is waar u volledig achterstaat.