Belangenbehartiger.nl

  Postbus 24117

  3502 MC  UTRECHT

 

  030 - 889 27 63

 

Belangenbehartiger.nl
Uw online juridisch adviseur

Juridisch Advies

Bezwaarschriften

Ontslagprocedures

Beroepsadviezen

 

 Home

 Wie zijn wij?

 Wat doen wij?

 Rechtsgebieden

 

 Tarieven

 Stel uw vraag

 Lid worden

 Nieuwsbrief

 Contact

 

 Bedrijven/Instellingen

 Privacyreglement

 Klachtenreglement

 Algemene Voorwaarden

 Copyright

 

 

 

(C) 2013, Belangenbehartiger.nl 

 

 

Hieronder vindt u de tarieven van Belangenbehartiger.nl. Alle genoemde prijzen zijn inclusief  BTW en kantoorkosten. Voor cliënten met een laag inkomen kunnen andere tarieven gelden.

 

Omschrijving

Tijdsduur

Prijs1

Schriftelijke procedures

Per uur

€ 75,002

Oriënterend juridisch advies

per advies

Gratis

Invullen inkomstenbelasting

per aangifte

€ 100,-

1. Inclusief BTW en geldig vanaf 1-1-2013

2. Voor cliënten met een laag inkomen kunnen andere tarieven gelden.

 

  

Algemene voorwaarden

Omdat wij niet heel erg gecharmeerd zijn van ‘kleine regeltjes’ en teleurstellingen willen voorkomen, volgen hieronder enkele voorwaarden in ‘gewone taal’. Verder verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.

  

Informatie en advies per e-mail

· Bij advisering per e-mail gaat het in principe om een korte vraag. Dit houdt in dat wij niet langer dan 30 minuten per vraag bezig zijn. Als duidelijk wordt dat er meer tijd voor uw vraag nodig is, nemen wij contact met u op om met u een nieuwe prijsafspraak te maken.

· Onder het begrip ‘Informatie en advies per e-mail’ valt niet het bestuderen van stukken, ook al zouden wij daar minder dan 30 minuten mee bezig zijn. Voor het bestuderen van stukken gelden andere tarieven.

· Als er twijfel is of een vraag valt onder ‘Informatie en advies per e-mail’ of onder de ‘schriftelijke procedure’, dan beslist Belangenbehartiger.nl. Belangenbehartiger.nl stelt de vraagsteller hiervan per e-mail op de hoogte. Als de vraagsteller besluit om zijn vraag in te trekken, zullen eventuele kosten niet in rekening worden gebracht. Als voorwaarde geldt dat de vraag nog niet inhoudelijk is behandeld. 

· De maximale tijd geldt per onderwerp. Hiermee bedoelen wij dat de tijdsduur van eventuele vervolgvragen bij elkaar worden opgeteld, tenzij er meer dan acht weken liggen tussen ons laatst gegeven antwoord en uw vervolgvraag.

  

Schriftelijke procedures

· Een schriftelijke procedure is een vraag die niet valt onder het begrip ‘Informatie en advies per e-mail’.

· Per zaak wordt minimaal twee uur in rekening gebracht.

· De afhandeltijd van een gratis oriënterend juridisch advies duurt niet langer dan 60 minuten. Hierna wordt het gebruikelijke tarief in rekening gebracht.  

 

Algemeen

· De hiervoor genoemde prijzen gelden uitsluitend voor particulieren. Voor instellingen en instanties gelden andere tarieven.

· Aan het eind van elke kalendermaand worden de in die maand gemaakte uren in rekening gebracht. De factuur wordt per e-mail verzonden en dient binnen 14 dagen betaald te worden. Bij niet tijdig betalen worden kosten in rekening gebracht.

 

 

Tarieven voor non-profit instellingen en bedrijven

De hiervoor genoemde tarieven gelden uitsluitend voor particulieren, voor bedrijven en non-profit instellingen hanteren wij de volgende tarieven:

 

Omschrijving

Tijdsduur

Prijs

Non-profit instellingen

Per uur

€ 100,00

Bedrijven

Per uur

€ 125,00

De tarieven voor bedrijven en non-profit instellingen zijn excl. BTW en geldig vanaf 1-1-2013