Belangenbehartiger.nl

  Postbus 24117

  3502 MC  UTRECHT

 

  030 - 889 27 63

 

Belangenbehartiger.nl
Uw online juridisch adviseur

Juridisch Advies

Bezwaarschriften

Ontslagprocedures

Beroepsadviezen

 

 Home

 Wie zijn wij?

 Wat doen wij?

 Rechtsgebieden

 

 Tarieven

 Stel uw vraag

 Lid worden

 Nieuwsbrief

 Contact

 

 Bedrijven/Instellingen

 Privacyreglement

 Klachtenreglement

 Algemene Voorwaarden

 Copyright

 

 

 

(C) 2009, Belangenbehartiger.nl 

 

 

In het dagelijks leven komt u continu in aanraking met wettelijke regelingen en bepalingen. Gelukkig gaat het bijna altijd goed. Helaas niet altijd en dan kunt u ervoor kiezen om een juridisch adviseur in de arm te nemen. Aangezien bijna elke handeling een ‘rechtshandeling’ is, kunnen er op een heleboel terreinen conflicten ontstaan. Denk hierbij aan het kopen van een föhn die niet werkt, een conflict met uw baas over uw onkostenvergoeding of een aanvraag van een traplift die de gemeente niet wil vergoeden.

Arbeid

Nadat u vier jaar bij uw baas heeft gewerkt, wil hij het contract niet langer verlengen. Mag dat zomaar? In uw contract staat dat u – na afloop van uw dienstverband – in een straal van driehonderd kilometer, vijf jaar lang niet als chauffeur mag werken. Mag u toch ergens anders als chauffeur aan de slag?

In de relatie met uw werkgever kunt u tegen verschillende problemen aanlopen. Vaak gaat het alleen om algemene vragen over de CAO of uw arbeidsovereenkomst. Soms kunnen de gemoederen wat meer verhit raken en kan er sprake zijn van een arbeidsconflict. De juiste informatie over uw rechten en plichten zijn dan van cruciaal belang.

Belangenbehartiger.nl kan u deze informatie geven. Ook kunnen wij uw arbeidsovereenkomst nakijken of uw concurrentiebeding beoordelen. Als blijkt dat uw (ex-)werkgever u niet volgens de CAO uitbetaalt, dan kunnen wij een loonvordering voor u opstellen. Verder kunnen wij u adviseren bij een dreigend ontslag.

Sociale Zekerheid

Volgens het UWV komt u niet in aanmerking voor een WW-uitkering omdat u verwijtbaar werkloos zou zijn. Wat houdt dit eigenlijk in en wat kunt u hier tegen beginnen? Bij sociale zekerheid gaat het om een heleboel algemene wetten. Er zijn wetten die uw inkomen regelen, zoals de Wet Werk en Bijstand (voorheen Algemene bijstandswet), WW, WAO en Wajong. Maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld de Huurwet of om de wet REA die over reïntegratie op de werkplek gaat.

 

Welzijn & Zorg

Elke gemeente heeft een compensatieplicht voor de (gehandicapte) inwoner en dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Doel van de Wmo is om de beperkingen van iemand zodanig te compenseren dat hij of zij mee kan doen in de maatschappij. Woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen zijn enkele voorbeelden waarmee een gemeente iemand kan 'compenseren'.  Dit lijkt heel mooi, maar in de praktijk zien we dat de gemeente zich in alle mogelijke bochten wringt om maar onder die zorgplicht uit te komen.

Hetzelfde kan gezegd worden over de vergoedingen uit het ziekenfondspakket of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Ook hier geldt vaak de regel: “We beginnen met ‘nee’, en als er bezwaar wordt gemaakt dan zien we wel verder”.

Belangenbehartiger.nl is de specialist in het opstellen van bezwaarschriften die betrekking hebben op het terrein van Welzijn en Zorg. Dit geldt voor zowel bezwaarschriften tegen indicatiebesluiten van het CIZ als van Bureau Jeugdzorg. Wij kunnen u in de gehele procedure bijstaan: van de aanvraag tot aan het opstellen van een bezwaarschrift en pleitnota. Mocht er toch een afwijzing komen, dan kunnen wij u ook bijstaan bij de rechtbank.

Overige

De hiervoor genoemde opsomming is niet compleet. Zo kunnen wij u ook helpen bij het invullen van uw belastingpapieren, u bijstaan als uw kind van school wordt gestuurd of een juridische brief opstellen als een winkel u een kapotte föhn heeft verkocht. Kortom: u kunt iedere vraag aan ons voorleggen.

Door gebruik te maken van ons vragenformulier kunt u iedere vraag aan ons voorleggen.