Belangenbehartiger.nl

  Postbus 24117

  3502 MC  UTRECHT

 

  030 - 889 27 63

 

 

Belangenbehartiger.nl
Uw online juridisch adviseur

Juridisch Advies

Bezwaarschriften

Ontslagprocedures

Beroepsprocedures

 

 Home

 Wie zijn wij?

Wat doen wij?

 Rechtsgebieden

 

 Tarieven

 Stel uw vraag

 Aanmelden

Nieuwsbrief

 Contact

 

 Bedrijven/Instellingen

 Privacyreglement

 Klachtenreglement

 Algemene Voorwaarden

 Copyright

 

 

 

 

(C) 2014, Belangenbehartiger.nl 

 

 

 

Met Belangenbehartiger.nl als uw juridisch adviseur bent u verzekerd van:

- professionele juridische hulp van een sociaal betrokken juristenteam

- snelle en betaalbare ondersteuning bij uw (juridisch) probleem

- een echte belangenbehartiger die doorgaat als andere juristen het opgeven

 

* * *

 

Rechter: definitief geen aftrek 1 uur 'bovengebruikelijke zorg' bij kinderen

Ouders van een kind met een AWBZ-indicatie worden sinds 2009 geacht 1 uur zorg per dag voor eigen rekening te nemen. Belangenbehartiger.nl heeft een moeder bijgestaan die het met deze regel niet eens is. Na een jarenlange strijd heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een belangrijke uitspraak gedaan met als conclusie: CIZ en Bureau Jeugdzorg indiceren in strijd met de wet. meer

 

* * *

 

Voorbeeldbrief pro forma bezwaar- en beroepschrift

Voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, heeft u - na verzending van het besluit - 6 weken de tijd. Mocht de termijn voor het indienen van een bezwaar of beroepschrift te krap worden, dan kunt u met deze voorbeeldbrief 'pro forma' bezwaar of beroep aantekenen.

 

* * *

 

Bureau Jeugdzorg kan tot 23 jaar indiceren

Jongeren met psychische problemen kunnen bij BJZ voor AWBZ-zorg ge´ndiceerd worden. Als een jongere 18 jaar werd, dan moest hij of zij voor een indicatie naar het CIZ. De meervoudige kamer van de rechtbank Den Haag heeft in een uitspraak bepaald dat jongeren die voor hun 18de jaar al door Bureau Jeugdzorg voor AWBZ-zorg zijn ge´ndiceerd, tot hun 23ste jaar naar Bureau Jeugdzorg moeten voor een nieuwe AWBZ-indicatie. meer

 

* * *

 

Belangenbehartiger.nl op Twitter

Belangenbehartiger.nl is nu ook op Twitter te volgen via @Awbzjurist

* * *

 

CIZ moet goed onderzoek doen naar zorgbehoefte van minderjarige kinderen

Op 3 mei 2012 heeft de meervoudige kamer van de Rechtbank Alkmaar een uitspraak gedaan over onder andere het toepassen van (norm)tijden bij minderjarige kinderen. De rechtbank vindt dat een indicatieorgaan (CIZ/BJZ) goed onderzoek moet doen naar de zorgbehoefte van een minderjarige. Het CIZ heeft dit niet gedaan, waarna de Rechtbank het CIZ op 4 punten aanwijzingen heeft gegeven. (lees verder)

* * *

 

Behandeling voorliggend aan AWBZ-zorg?

Belangenbehartiger.nl heeft een belangrijke zaak gewonnen bij de Centrale Raad van Beroep. In deze zaak had Bureau Jeugdzorg gesteld dat er eerst behandeldeling ingezet moest worden, voordat AWBZ-zorg mocht worden ge´ndiceerd. (lees verder)

 

* * *

 

Belangenbehartiger.nl wint belangrijke zaak tegen Bureau Jeugdzorg

De rechter heeft in een voorlopige voorziening een belangrijke uitspraak over de wijze waarop Bureau Jeugdzorg de zorgbehoefte moet inventariseren en vaststellen. Tot voor kort was het vaak onduidelijk in hoeverre een Bureau Jeugdzorg op dezelfde manier als het CIZ onderzoek moet doen naar de zorgbehoefte van een cliŰnt. Bureau Jeugdzorg vindt dat zij niet altijd de beleidsregels, die ook voor het CIZ gelden, hoeft te volgen.

 

De rechter zegt hierover: "Weliswaar betrof het hier (een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep - red) een AWBZ-indicatiestelling voor een minderjarige door de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg, doch de voorzieningenrechter is van oordeel dat aan de indicatiestelling door verweerster vergelijkbare eisen gesteld dienen te worden en inzichtelijk gemaakt dient te worden op welke momenten en bij welke activiteiten van bovengebruikelijke zorg sprake is en hoeveel tijd hiermee dagelijks gemoeid is."

 

Lees hier de volledige uitspraak

 

 

* * *

Nieuwe informatiesite over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Belangenbehartiger.nl heeft een nieuwe informatieve website opgezet: AWBZ.INFO. Op deze website vindt u allerlei informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Naast algemene informatie, vindt u ook juridische analyses, uitspraken van rechtbanken en aanverwante stukken. De komende tijd zullen wij de site aanvullen met andere relevante informatie, waaronder informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Jurisprudentie over de Wmo is inmiddels wel al te vinden op www.AWBZ.info

* * *

Belangenbehartiger.nl heeft zich aangesloten bij het Webshop Keurmerk. Het Webshop Keurmerk is de branchevereniging van winkels die de producten en diensten voornamelijk via internet aanbieden. Het Webshop Keurmerk beoogt consumenten te beschermen tegen ondeugdelijke webwinkels.