Belangenbehartiger.nl

  Postbus 24117

  3502 MC  UTRECHT

 

  030 - 889 27 63

 

Belangenbehartiger.nl
Uw online juridisch adviseur

Juridisch Advies

Bezwaarschriften

Ontslagprocedures

Beroepsadviezen

 

 Home

 Wie zijn wij?

Wat doen wij?

 Rechtsgebieden

 

 Tarieven

 Stel uw vraag

 Lid worden

Nieuwsbrief

 Contact

 

 Bedrijven/Instellingen

 Privacyreglement

 Klachtenreglement

 Algemene Voorwaarden

 Copyright

 

 

 

(C) 2007, Belangenbehartiger.nl 

 

 

Bent u al klant bij Belangenbehartiger.nl en wilt u een vraag of probleem aan Belangenbehartiger.nl voorleggen, dan kunt u daar het vragenformulier voor gebruiken. Een eerste gratis oriënterend advies vraagt u hier aan.  

 

Hoe meldt u zich aan bij Belangenbehartiger.nl?
Als u nu of in de toekomst gebruik wil maken van de dienstverlening van Belangenbehartiger.nl, moet u zich eerst bij ons inschrijven. U begint met het lezen van de
algemene voorwaarden. Als u hiermee akkoord gaat, kunt u het onderstaande formulier invullen en opsturen.  

Nadat Belangenbehartiger.nl uw inschrijfformulier heeft ontvangen, krijgt u van ons per e-mail een factuur toegestuurd voor de eenmalige administratiekosten. Op het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van Belangenbehartiger.nl is bijgeschreven, krijgt u van ons een bevestiging en kunt u gebruik maken van onze diensten.

Hoe moet u handelen als u een spoedvraag heeft?

Bezwaarschriften moeten binnen zes weken worden ingediend. Hoe moet u handelen als morgen de termijn verloopt en u onze hulp wilt inroepen? Mocht deze situatie zich voortdoen, dan kunt u dat in de ‘open ruimte’ van het inschrijfformulier aangeven. Vermeld in ieder geval de datum dat uw bezwaarschrift binnen moet zijn en de adresgegevens van de betreffende instantie (gemeente, UWV et cetera) U krijgt van ons zo snel mogelijk een e-mail waarin wij de rest van de procedure uitleggen.

Wellicht ten overvloede willen wij benadrukken dat u verantwoordelijk blijft voor uw eigen zaak. Belangenbehartiger.nl kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlopen van een termijn.

Aanmeldformulier

Adresgegevens:

Naam

 

Adres

 

Postcode

 

Plaats

 

Telefoon

 

mobiel

 

E-mail

 

 

Ik wil mij aanmelden voor:

           

 

Opmerkingen:

 

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden

Ja

Nee