Belangenbehartiger.nl

  Postbus 24117

  3502 MC  UTRECHT

 

  030 - 889 27 63

 

Belangenbehartiger.nl
Uw online juridisch adviseur

Juridisch Advies

Bezwaarschriften

Ontslagprocedures

Beroepsadviezen

 

 Home

 Wie zijn wij?

 Wat doen wij?

 Rechtsgebieden

 

 Tarieven

 Stel uw vraag

 Lid worden

 Nieuwsbrief

 Contact

 

 Bedrijven/Instellingen

 Privacyreglement

 Klachtenreglement

 Algemene Voorwaarden

 Copyright

 

 

 

(C) 2013, Belangenbehartiger.nl 

 

 

 

VWS legt uitspraak van hoogste rechter naast zich neer

De hoogste bestuursrechter van Nederland, de Centrale Raad van Beroep, heeft bepaald dat het CIZ en Bureau Jeugdzorg niet langer de eigen risico-regel mag toepassen. (zie eerdere berichtgeving). Het ministerie van VWS stelt nu dat deze uitspraak alleen geldt voor de indicaties die in 2010 zijn afgegeven. (zie faxbericht)

 

"Onzin.", zegt Christiaan Dol van Belangenbehartiger.nl, "In 2011 is de wetgeving niet door VWS aangepast, waardoor ook na 1 januari 2011 Bureau Jeugdzorg en het CIZ de eigen risico-regel niet mag toepassen". Matthijs Vermaat, advocaat te Amsterdam, die een aantal vergelijkbare zaken bij de rechter heeft liggen, deelt zijn mening.

 

Eigen risico-regel

Sinds 1 januari 2009 staat er in de Beleidsregels dat kinderen niet meer de volledige 'bovengebruikelijke zorg' krijgen geïndiceerd, maar dat hiervan 1 uur per dag wordt afgetrokken. Deze beleidsregel wordt ook wel de 'eigen risico-regel' genoemd.

 

Belangenbehartiger.nl heeft bij de hoogste bestuursrechter van de Centrale Raad van Beroep met succes betoogd dat de eigen risico-regel in strijd is met de wet. Belangenbehartiger.nl heeft hierin nauw samengewerkt met Matthijs Vermaat, advocaat bij Van der Woude en De Graaf Advocaten.

 

Uitspraak CRvB

Op 1 mei 2013 heeft de CRvB vastgesteld dat Beleidsregels alleen zijn bedoeld om de werkwijze van het CIZ vast te leggen. Ze regelen als het ware het beleid van de Minister. In de beleidsregels mogen geen bepalingen worden opgenomen die de aanspraak op zorg beperkt. Dit mag alleen via de Wet of een Algemene Maatregel van Bestuur. (AMvB)

 

Aangezien de eigen risico-regel in de Beleidsregels is geregeld, is de eigen risico-regel in strijd met de Wet. CIZ en BJZ mogen, volgens de CRvB, de eigen risico-regel niet toepassen.

 

Standpunt VWS

Uit het eerder aangehaalde faxbericht, blijkt dat er naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, overleg is geweest met verschillende partijen, waaronder het Ministerie van VWS. VWS stelt dat de uitspraak alleen geldt voor de Beleidsregels AWBZ 2010.  In 2011 zijn, volgens VWS, de beleidsregels aangepast op het punt van het uur bandbreedte dat nog tot de gebruikelijke zorg behoort.

 

Bandbreedte

VWS stelt dat het gebruikelijk is dat ouders aan hun kind de dagelijkse zorg bieden. Bij gezonde kinderen van dezelfde leeftijd verschilt de inzet van de dagelijkse zorg van kind tot kind. "Bij gebruikelijke zorgt is daarom sprake van een bandbreedte behorende tot het normale ontwikkelingsprofiel. De bovenkant is één uur zorg per etmaal boven de tijd die ouders gemiddeld kwijt zijn aan de zorg voor hun kind", aldus de uitleg van VWS/CIZ.

 

Standpunt Belangenbehartiger.nl

De eigen risico-regel beperkt voor minderjarige kinderen de aanspraak op zorg. De CRvB is hierover heel duidelijk: alleen bij Wet of een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) mag de aanspraak op zorg worden beperkt. VWS heeft de eigen risico-regel in een Beleidsregel geregeld en dat is géén Wet of AMvB.

 

"Ook na 1 januari 2011 is de eigen risico-regel alleen maar in de Beleidsregels vastgesteld", vervolgt Christiaan Dol zijn betoog, "Dit geeft VWS/CIZ in het faxbericht ook ruiterlijk toe. Alleen nu zegt VWS dat het uur aftrek past binnen de bandbreedte dat nog tot de gebruikelijke zorg behoort. Dit standpunt is overigens niet nieuw, want dit werd ook bij de CRvB ingenomen."

 

Uitspraak CRvB

In de uitspraak van de CRvB wordt ingegaan op het argument dat het uur aftrek verband houdt met de bandbreedte in de zorg voor kinderen. De CRvB zegt hierover:

 

"(...) overigens zou ook de door appelante (het CIZ) genoemde reden voor de aftrekregel niet geldig zijn, omdat uit de Beleidsregels (zie 4.1.5, tweede alinea) blijkt dat bij de vaststelling van de gebruikelijke zorg van de ouder voor het kind al rekening is gehouden met een bandbreedte van het normale ontwikkelingsprofiel van kinderen".

 

Beleidsregels 2011-2013

In de huidige beleidsregels is dat niet anders. In bijlage 3 van de Beleidsregels wordt het begrip "gebruikelijke zorg" steeds gekoppeld aan de bandbreedte van het normale ontwikkelingsprofiel voor kinderen zonder AWBZ-indicatie. Net als in de Beleidsregels 2010.

 

"Zowel de visie van VWS als de werkwijze van Bureau Jeugdzorg en het CIZ is, ten opzichte van 2010, onveranderd.", zegt Christiaan Dol van Belangenbehartiger.nl. "Het is mij een raadsel waarom VWS dit standpunt inneemt en feitelijk een uitspraak van de hoogste bestuursrechter naast zich neerlegt. Ouders worden nu gedwongen om voor elke indicatie naar de rechter te stappen. Nog los van het geld en de energie die een juridische procedure nu eenmaal kost, krijgt het kind ook niet de zorg die hij of zij nodig heeft. Door deze onbegrijpelijke opstelling van het Ministerie van VWS, word ik alleen maar meer gemotiveerd om de eigen risico-regel voor eens en altijd uit de Beleidsregels te schrappen.".

 

Als bij uw kind de eigen risico-regel nog wordt toegepast, neem dan contact op met Christiaan Dol van Belangenbehartiger.nl