Belangenbehartiger.nl

  Postbus 24117

  3502 MC  UTRECHT

 

  030 - 889 27 63

 

Belangenbehartiger.nl
Uw online juridisch adviseur

Juridisch Advies

Bezwaarschriften

Ontslagprocedures

Beroepsadviezen

 

 Home

 Wie zijn wij?

 Wat doen wij?

 Rechtsgebieden

 

 Tarieven

 Stel uw vraag

 Lid worden

 Nieuwsbrief

 Contact

 

 Bedrijven/Instellingen

 Privacyreglement

 Klachtenreglement

 Algemene Voorwaarden

 Copyright

 

 

 

(C) 2013, Belangenbehartiger.nl 

 

 

CIZ en Bureau Jeugdzorg mogen geen 'bovengebruikelijke zorg' meer aftrekken

Kinderen met een beperking kunnen in aanmerking komen voor AWBZ-zorg. Het gaat hierbij alleen om de zorg die zij - vanwege hun handicap - nodig hebben. Dit is de 'bovengebruikelijke zorg'.

 

Sinds 1 januari 2009 staat er in de Beleidsregels dat kinderen niet meer de volledige 'bovengebruikelijke zorg' krijgen ge´ndiceerd, maar dat hiervan 1 uur per dag wordt afgetrokken. Deze beleidsregel wordt ook wel de 'eigen risico-regel' genoemd.

 

Belangenbehartiger.nl heeft bij de Rechtbank Leeuwarden betoogd dat deze 'eigen risico-regel' in strijd is met de wet en zodoende niet mag worden toegepast. De rechter heeft Belangenbehartiger.nl in het gelijk gesteld. Zie hiervoor onze eerdere berichtgeving.

 

Centrale Raad van Beroep

Het CIZ is tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. Belangenbehartiger.nl is hierin samen opgetrokken met mr. M. Vermaat van 'Van der Woude de Graaf Advocaten'. Op 1 mei 2013 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) - de hoogste bestuursrechter - in een tussenuitspraak bepaald dat het CIZ deze beleidsregel niet mag toepassen. (LJN BZ9358)

 

Uitspraak

De CRvB stelt eerst vast Beleidsregels alleen zijn bedoeld om de werkwijze van het CIZ vast te leggen. Ze regelen als het ware het beleid van de Minister. In de beleidsregels mogen geen bepalingen worden opgenomen die de aanspraak op zorg beperkt, want dit mag alleen via een wettelijke regeling.

 

Terug naar de zeven uur aftrek. De Minister heeft deze regel alleen maar in de beleidsregels vastgelegd en niet in een wettelijke bepaling. De CRvB heeft nu vastgesteld dat dit niet mag:

 

"Door bij de indicatiestelling overeenkomstig de Beleidsregels zeven uur per week bovengebruikelijke zorg niet te indiceren, vindt een beperking van de omvang van de aanspraak op AWBZ-zorg plaats. (...) Daarvoor is echter geen wettelijke grondslag in de AWBZ, Bza en de Regeling te vinden, zodat dit onderdeel van de beleidsregels wegens strijd met artikel 6 van de AWBZ niet had mogen worden toegepast."

 

 

Gevolgen uitspraak

Deze uitspraak heeft tot gevolg dat zowel het CIZ als Bureau Jeugdzorg (BJZ) de eigen risico-regel niet meer mogen toepassen. Met andere woorden: geen aftrek meer van de eerste 7 uur bovengebruikelijke zorg per week bij minderjarige kinderen.

 

Bezwaar

Wat nu als het CIZ of BJZ dit wel heeft gedaan? Er zijn 2 mogelijkheden. Als er net een nieuw indicatiebesluit is afgegeven en de termijn om bezwaar aan te tekenen (6 weken na dagtekening) is nog niet verstreken, dan is het verstandig om meteen bezwaar maken. Belangenbehartiger.nl kan u daarbij ondersteunen.

 

Her-indicatie

Als de termijn inmiddels is verstreken, terwijl de indicatie nog (lange tijd) doorloopt, dan kan u - op grond van veranderde omstandigheden - een her-indicatie aanvragen. In de aanvraag moet u wel expliciet de uitspraak van de CRvB benoemen.

 

PAS OP! Bij een her-indicatie wordt de zorgbehoefte van uw kind aan de hand van de huidige wet en regelgeving opnieuw onderzocht. Het zou zo maar kunnen zijn dat de totale indicatie van uw zoon of dochter wordt verlaagd. Het is dan ook raadzaam om vooraf na te gaan of een her-indicatie in uw situatie zinvol is.

 

Een voorbeeld. De aanspraak op de functie Kortdurend verblijf is per 1 januari 2011 sterk aangescherpt. Als de indicatie van uw kind uit 2010 stamt, dan kan het zijn dat uw kind bij een her- indicatie niet langer aanspraak maakt op de functie Kortdurend verblijf.

 

Organisaties als Per Saldo, Budgethoudersvereniging Naar-Keuze, MEE en PGB Advies en service kunnen u hierin adviseren.

 

 

Lees hier ons persbericht in word of als pdf