Belangenbehartiger.nl

  Postbus 24117

  3502 MC  UTRECHT

 

  030 - 889 27 63

 

Belangenbehartiger.nl
Uw online juridisch adviseur

Juridisch Advies

Bezwaarschriften

Ontslagprocedures

Beroepsadviezen

 

 Home

 Wie zijn wij?

 Wat doen wij?

 Rechtsgebieden

 

 Tarieven

 Stel uw vraag

 Lid worden

 Nieuwsbrief

 Contact

 

 Bedrijven/Instellingen

 Privacyreglement

 Klachtenreglement

 Algemene Voorwaarden

 Copyright

 

 

 

(C) 2013, Belangenbehartiger.nl 

 

 

Bureau Jeugdzorg indiceert kan tot 23 jaar indiceren

Jongeren met psychische problemen kunnen bij BJZ voor AWBZ-zorg ge´ndiceerd worden. Als een jongere 18 jaar werd, dan moest hij of zij voor een indicatie naar het CIZ. De meervoudige kamer van de rechtbank Den Haag heeft in een uitspraak bepaald dat jongeren die voor hun 18de jaar al door Bureau Jeugdzorg zijn ge´ndiceerd, tot hun 23ste jaar naar Bureau Jeugdzorg moeten voor een AWBZ-indicatie.

 

Volgens de rechtbank zou uit de wet blijken dat Bureau Jeugdzorg ook voor jongvolwassenen tot 23 jaar verantwoordelijk blijft voor het indiceren van AWBZ-zorg, maar het is de vraag of deze conclusie ook door de Centrale Raad van Beroep zal worden gedeeld.

 

De uitspraak vindt u hier.