Belangenbehartiger.nl

  Postbus 24117

  3502 MC  UTRECHT

 

  030 - 889 27 63

 

Belangenbehartiger.nl
Uw online juridisch adviseur

Juridisch Advies

Bezwaarschriften

Ontslagprocedures

Beroepsadviezen

 

 Home

 Wie zijn wij?

 Wat doen wij?

 Rechtsgebieden

 

 Tarieven

 Stel uw vraag

 Lid worden

 Nieuwsbrief

 Contact

 

 Bedrijven/Instellingen

 Privacyreglement

 Klachtenreglement

 Algemene Voorwaarden

 Copyright

 

 

 

(C) 2012, Belangenbehartiger.nl 

 

 

Rechtbank Alkmaar geeft CIZ aanwijzingen

Op 3 mei 2012 heeft de meervoudige kamer van de Rechtbank Alkmaar een uitspraak gedaan over onder andere het toepassen van (norm)tijden bij minderjarige kinderen. De rechtbank vindt dat een indicatieorgaan (CIZ/BJZ) goed onderzoek moet doen naar de zorgbehoefte van een minderjarige. Het CIZ heeft dit niet gedaan, waarna de Rechtbank het CIZ op 4 punten aanwijzingen heeft gegeven:

 

Normtijden. Het CIZ zal voor minderjarige kinderen goed moeten uitleggen hoe zij op de ge´ndiceerde tijden zijn gekomen. Het is onvoldoende om simpelweg naar de beleidsregels te verwijzen. De normtijden in de beleidsregels gaan namelijk uit van volwassen cliŰnten die zich normaal kunnen bewegen, meewerken en geen gedragsproblemen hebben.

 

Schooltijden. Het CIZ heeft in deze zaak 9x5 minuten per week van de ge´ndiceerde functie persoonlijke verzorging afgetrokken omdat het meisje was ge´ndiceerd voor speciaal onderwijs. (CLuster 3). Volgens de rechtbank had het CIZ moeten nagaan of deze zorg ook daadwerkelijk op school kan worden aangeboden. De rechtbank verwees hierbij naar een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (LJN: BH 4131)

 

Zorgmomenten. Een derde belangrijke aanwijzing is dat het CIZ goed in kaart moet brengen wanneer de zorgmomenten plaatsvinden. Nu de zorgmomenten zich voornamelijk in de ochtend- en avonduren voordoen, vraagt de rechtbank zich af of het CIZ wel de zorgmomenten op school kan aftrekken. Immers, als er op school geen zorgmomenten zijn, dan kunnen ze ook niet worden afgetrokken.

 

Leeftijdscategorie. Tot slot nog een opmerking over de leeftijdscategorie. Om te kunnen bepalen hoeveel zorg voor ouders gebruikelijk is, maakt het CIZ (en BJZ) gebruik van de leeftijdscategorieŰn 0-3 jaar, 3-5 jaar, 5-12 jaar, 12-16 jaar en 16 tot 18 jaar. Per leeftijdscategorie is bepaald welke zorg ouders aan kinderen zonder beperkingen geven. Dit is de gebruikelijke zorg en deze zorg kan (in principe) niet worden ge´ndiceerd. Zo is het gebruikelijk dat kinderen van 0 tot 3 jaar nog niet zindelijk zijn en door hun ouders verschoond moeten worden. Voor het verschonen van kinderen is dan (in principe) geen indicatie mogelijk. Bij kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar is dit niet meer gebruikelijk.

Zowel het CIZ als BJZ mogen voor langere tijd (tot 15 jaar) een indicatie afgeven. In deze zaak heeft het CIZ een indicatie afgegeven voor 3 jaar. Echter, tijdens de ge´ndiceerde periode is het meisje 5 jaar oud geworden en valt zij in een andere (hogere) leeftijdscategorie. In deze leeftijdscategorie is - in tegenstelling tot de leeftijdscategorie 3-5 jaar - nog maar weinig hulp bij de persoonlijk verzorging nodig. In de situatie van het betreffende meisje betekent dit dat zij, vanaf haar 5de verjaardag, een hogere indicatie zou moeten krijgen. In de uitspraak stelt de rechtbank dat het CIZ hiermee rekening moet houden.

 

Het CIZ heeft tot 14 juni 2012 de tijd om in hoger beroep te gaan

 

Uitspraak Rechtbank Alkmaar LJN: BW7501