Belangenbehartiger.nl

  Postbus 24117

  3502 MC  UTRECHT

 

  030 - 889 27 63

 

Belangenbehartiger.nl
Uw online juridisch adviseur

Juridisch Advies

Bezwaarschriften

Ontslagprocedures

Beroepsadviezen

 

 Home

 Wie zijn wij?

 Wat doen wij?

 Rechtsgebieden

 

 Tarieven

 Stel uw vraag

 Lid worden

 Nieuwsbrief

 Contact

 

 Bedrijven/Instellingen

 Privacyreglement

 Klachtenreglement

 Algemene Voorwaarden

 Copyright

 

 

 

(C) 2011, Belangenbehartiger.nl 

 

 

CIZ en Bureau Jeugdzorg mogen geen 7 uur 'bovengebruikelijke zorg' aftrekken

Kinderen met een beperking kunnen in aanmerking komen voor AWBZ-zorg. Het gaat hierbij alleen om de zorg die zij - vanwege hun handicap - nodig hebben. Dit is de 'bovengebruikelijke zorg'.

 

Sinds 1 januari 2009 staat er in de Beleidsregels dat kinderen niet meer de volledige 'bovengebruikelijke zorg' krijgen ge´ndiceerd, maar dat hiervan 7 uur per week wordt afgetrokken. Deze beleidsregel wordt ook wel de 'eigen risico-regel' genoemd.

 

Belangenbehartiger.nl heeft bij de Rechtbank Leeuwarden betoogd dat deze 'eigen risico-regel' in strijd is met de Wet en zodoende niet mag worden toegepast. De rechter heeft Belangenbehartiger.nl in het gelijk gesteld, waardoor het CIZ en Bureau Jeugdzorg de 'eigen risico-regel' niet meer mogen toepassen.

 

Eerdere uitspraak

De rechtbank heeft al eerder een uitspraak gedaan over de 'eigen risico-regel'. Op 27 januari 2010 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Leeuwarden al gesteld  dat de 'eigen risico' beleidsregel zich waarschijnlijk niet verdraagt met wettelijke bepalingen. (LJN: BL1662) Hiernaast zou de beleidsregel ook niet goed zijn toegepast.

 

Standpunt CIZ

Het CIZ was het niet eens met deze uitspraak. Volgens het CIZ heeft de staatssecretaris een ruime bevoegdheid in het opstellen van beleidsregels en hier zou de Rechtbank aan voorbij zijn gegaan. Het CIZ is dan ook gewoon doorgegaan met het toepassen van de 'eigen risico-regel'.

 

Uitspraak 10 november 2011

De Rechtbank Leeuwarden stelt vast dat de 'eigen risico-regel' niet mag worden toegepast. Volgens de Rechtbank is de 'eigen risico-regel' een politieke keuze geweest en berust het niet op een (medisch) deskundig oordeel. De beleidsregel is zodoende in strijd met de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en mag niet meer worden toegepast.

 

Hieronder een stukje uit de uitspraak:

"Ten aanzien van de 'eigen risico-regel' oordeelt de rechtbank dat de inhoud van deze beleidsregel zich niet verdraagt met wettelijke bepalingen en in het bijzonder niet met artikel 6, tweede lid, van de AWBZ. (...)

De rechtbank heeft in het Besluit zorgaanspraken AWBZ noch in de Regeling zorgaanspraken AWBZ aanknopingspunten gevonden voor het oordeel dat verweerder bij de vaststelling van de zorg, waarop ingevolge de AWBZ aanspraak bestaat, een deel daarvan voor rekening van [x] kan laten. Daarbij acht de rechtbank in het bijzonder van belang dat de 'eigen risico-regel' niet berust op een (medisch) deskundig oordeel, maar op beleidspolitieke overwegingen, zodat in redelijkheid niet gezegd kan worden dat met deze regel een nadere invulling kan worden gegeven van de in het Besluit zorgaanspraken AWBZ nader omschreven normen van zorg. Het bestreden besluit komt op dit punt voor vernietiging in aanmerking."

Update

Inmiddels is bekend dat het CIZ beroep heeft ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

 

 

 

 

De uitspraak is op Rechtspraak.nl gepubliceerd onder nummer LJN: BU3461