Belangenbehartiger.nl

  Postbus 24117

  3502 MC  UTRECHT

 

  030 - 889 27 63

 

Belangenbehartiger.nl
Uw online juridisch adviseur

Juridisch Advies

Bezwaarschriften

Ontslagprocedures

Beroepsadviezen

 

 Home

 Wie zijn wij?

 Wat doen wij?

 Rechtsgebieden

 

 Tarieven

 Stel uw vraag

 Lid worden

 Nieuwsbrief

 Contact

 

 Bedrijven/Instellingen

 Privacyreglement

 Klachtenreglement

 Algemene Voorwaarden

 Copyright

 

 

 

 

 

 

(C) 2011, Belangenbehartiger.nl 

 

 

Is behandeling voorliggend aan AWBZ-zorg?

Belangenbehartiger.nl heeft een belangrijke zaak gewonnen tegen Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg heeft een jongen niet ge´ndiceerd voor AWBZ-zorg in de vorm van de functies verblijf tijdelijk en begeleiding groep, omdat zij vonden dat hij eerst behandeld moest worden. "Lange Dag Zorg" zou voor de jongen een goede behandeling zijn.

 

De ouders van de jongen vonden dat Bureau Jeugdzorg onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de zorgbehoefte van de jongen en dat de behandeling "Lange Dag Zorg" niet aansluit bij wat hij nodig heeft. Een bijkomend probleem is dat - door het wegvallen van de functie 'verblijf tijdelijk' - de ouders overbelast zijn geraakt.

 

Vlak voor de zomervakantie, oordeelde de Rechtbank Leeuwarden in het voordeel van Bureau Jeugdzorg. De Rechtbank was het eens met de stelling van Bureau Jeugdzorg dat behandeling voorliggend is en dat de overbelasting van de ouders kan worden verminderd als behandeling wordt ingezet.

 

Belangenbehartiger.nl heeft namens de ouders bij de Centrale Raad van Beroep een voorlopige voorziening aangevraagd, waarbij nogmaals is aangegeven dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de zorgbehoefte van de jongen. Daarnaast is gebleken dat de behandeling "Lange Dag Zorg" niet meer wordt gegeven.

 

Uitspraak

De hoogst rechtsprekende bestuursrechter stelde de ouders volledig in het gelijk. De Raad stelde vast dat Bureau Jeugdzorg onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden van behandeling. Volgens de Centrale Raad van Beroep dient Bureau Jeugdzorg onderzoek te doen naar de specifieke persoonlijke situatie van de jongen, waarbij ook de behandelaren moeten worden betrokken.

 

PDD-NOS

Bij de jongen is de psychiatrische diagnose PDD-NOS gesteld. Volgens de Raad is het juist bij kinderen met PDD-NOS belangrijk dat er zorgvuldig onderzoek wordt gedaan. De Raad zegt hierover: " (...) gezien de zeer uiteenlopende verschijningsvormen van PDD-NOS per individu en per ontwikkelingsfase (zal) in alle gevallen grondige diagnostiek (zijn) aangewezen om te komen tot een zo integraal mogelijke behandeling".  Bureau Jeugdzorg Friesland heeft dit niet gedaan.

 

 

Samenvattend dient een indicatieorgaan (CIZ/Bureau Jeugdzorg) grondig onderzoek te doen naar de beschikbare behandelingsmogelijkheden van de aanvrager voordat zij behandeling als voorliggende voorziening kunnen beschouwen.

 

Lees hier de volledige uitspraak